Slypskool 2022

Aanlyn slypskool in die skryf van gedigte en verhale

gelei deur verteenwoordigers van die ATKV-Skryfskool van die Noordwes-Universiteit

Vrydag 4 Februarie
Oor die skryf van gedigte – Bernard Odendaal
17:00–18:30Hoekom poësie? Wat maak ʼn gedig ʼn gedig? (Die benutting van die wit)
18:30–19:00Verposing
19:00–20:30Wat maak ʼn gedig ʼn gedig? (Gekonsentreerde taalgebruik; herhaling; teenstelling; benutting van die bladspieël; alles hang met alles saam)
20:30 – 21:00Slotgesprek
Saterdag 5 Februarie
Oor die skryf van verhale – Hans du Plessis
09:00–10:30Iets oor die skryfproses. Die verteller as verhaalskeppingselement
10:30–11:00Verposing
11:00–12:30Plot, karakter en (tydruimtelike) plasing as verhaalskeppingselemente
12:30–13:00Slotgesprek
Prof. Hans du Plessis
Prof. Bernard Odendaal