Sluit aan as lid

HOE OM AS LID AAN TE SLUIT

Die BSV bestaan al sedert 1970, en die lede vorm ’n gesellige vriendekring wat mekaar inspireer om te skryf – in watter genre ons ook al individueel belang stel.

Daar word minstens agt byeenkomste per jaar aangebied. Die meeste daarvan is “werksaande” waarvoor die lede interessante skryfopdragte uitvoer (wat natuurlik afgerond en aan ’n tydskrif of die radio verkoop kan word). Soms nooi ons ook gassprekers wat ons oor die skryfkuns kom toespreek.

Die BSV loods al jare lank jaarliks ’n landwye skryfwedstryd, asook die jaarlikse “Slypskool vir ontluikende skrywers”, waarop ’n reeks skrywers en akademici van formaat al opgetree het. Ander projekte sluit in die jaarlikse saamstel van ’n bundel met ledebydraes en ’n bundel met die skryfwedstryd se weninskrywings.

Lidmaatskap is oop vir enige persoon wat in die skryfkuns belangstel, en ledegeld per jaar, elke jaar betaalbaar in Augustus, is soos volg:

Egpaar of enige 2 lede van gesin            R130

Enkellid                                                  R120

Student                                                   R110

Leerder                                                   R100

Pensioenaris                                           R80

Al wat u hoef te doen om lid te word, is om die lidmaatskapvorm hieronder te voltooi en u ledegeld in ons bankrekening te deponeer.  Bankbesonderhede soos volg:

Bank:      ABSA Bank

Rek. no.: 38016331772

Rekening houer:            Die Bloemfonteinse Skrywersvereniging.

Gebruik u naam en van as verwysing. Bewys van betaling kan gefaks word na 086 602 8047 of per e-pos gestuur word aan bloemsv@gmail.com

Voltooi die volgende vorm om aan te sluit as lid by Die Bloemfonteinse Skrywersvereniging.

Stuur my kennisgewing per: