Temas vir Skrywers 2016 bekend gemaak

Die nuwe BSV-jaar beloof om in 2016 weer vele hoogtepunte op te lewer, met die Nasionale BSV-Skryfwedstryd 2016 wat weer geborg word deur die Fakulteit Geesteswetenskappe van die Universiteit van die Vrystaat, hierdie keer met ’n hele R18 000 prysgeld. Hier onder volg die temas vir dié wedstryd:

SKOLE: Junior Afdeling  (AJ)

 1. Spek en eiers op Mars.
 2. Wanneer Kersvader sy geskenke vergeet …
 3. “Aardbewoners, ons kom in vrede!”
 4. Die boomhuis.
 5. Die St. Bernard-skoothond.
 6. Hompie Kedompie se laaste dag.

 

SKOLE: Senior Afdeling (AS)

 1. Agter die masker.
 2. Daardie winkelpop lééf!
 3. Die gesig van armoede.
 4. Blikbrein.
 5. Moderne sprokie(s).
 6. Geheim van die delwersdorp-museum.

 

OPE: Afdeling B – Ongepubliseerd

 1. Klokke in die vallei.
 2. ‘n Seilskip genaamd “Die Seeheks”.
 3. Versoek uit die graf.
 4. Koevert agter die skildery.
 5. Familievloek.
 6. Visstok- en katrolstaaltjies.

 

OPE: Afdeling C – Gepubliseerd

 1. Joernalis aan die oorlogsfront.
 2. Die bloed in my joernaal.
 3. Die duiwel is in die fynskrif.
 4. Die waarheid van die mite.
 5. Nuwe blomme op ‘n ou graf.
 6. Wat het geword van Vlug SAA9895?

 

OPE & SKOLE: Afdeling D & DS – Poësie

 1. Eie keuse.
 2. Die spel van lig en skadu.
 3. Droogte.
 4. Fyn porselein.
 5. Identiteit.
 6. Waar meteoriete verskiet.

Bestuur vir 2016 verkies tydens die Algemene Jaarvergadering van die Bloemfonteinse Skrywersvereniging

Voor, van links na regs: Lelani Fourie (Tesourier/sekretaresse), dr. Douwlina du Plessis (Ondervoorsitter) en Corlietha Swart (Voorsitter: BSV – Nov. 2008 - 2016). Agter, van links na regs: Karen van Vuuren, Joe Mynhardt en Ronelle Meyer (bestuurslede).
Voor, van links na regs: Lelani Fourie (Tesourier/sekretaresse), dr. Douwlina du Plessis (Ondervoorsitter) en Corlietha Swart (Voorsitter: BSV – Nov. 2008 – 2016).
Agter, van links na regs: Karen van Vuuren, Joe Mynhardt en Ronelle Meyer (bestuurslede).

Die nuwe BSV-jaar beloof om in 2016 weer vele hoogtepunte op te lewer, met die Nasionale BSV-Skryfwedstryd 2016 wat weer geborg word deur die Fakulteit Geesteswetenskappe van die Universiteit van die Vrystaat, hierdie keer met ’n hele R18 000 prysgeld, asook die Nasionale BSV-Slypskool op Saterdag, 20 Augustus 2016, met die dinamiese digter, resensent en akademikus, prof. Joan Hambidge, as BSV-Slypskoolaanbieder 2016! Dis nou hoogtepunte buiten vir twee BSV-publikasies waarin lede en skryfwedstrydwenners se skryfstukke jaarliks in druk verskyn, asook die gewone agt jaarlikse byeenkomste waarin BSV-lede vanoor die hele land deur middel van skryfopdragte, interessante sprekers en voorlees-en-slypsessies (vir diegene wat geografies naby bly en byeenkomste kan bywoon) hul skryfvaardighede voortdurend kan slyp en hul selfs vir uitsonderlike prestasies vereer kan word by die prysaand (hou gerus die BSV-webwerf en BSV-Facebook dop vir die jaarprogram en meer inligting).

Digters en skrywers word genooi om gerus nou reeds die slypskooldatum rooi op die nuwe 2016-kalender te omkring, want, gegewe die profiel en gewildheid van prof. Joan Hambidge as slypskoolaanbieder, gaan die beskikbare slypskoolplekke beslis vlieg! Hou gerus ook die BSV-webwerf dop vir 2016 se BSV-Skryfwedstrydonderwerpe – weens veranderde skolesillabusse en om skole genoeg tyd vir deelname te gee, het die BSV-bestuur in November reeds tydens ’n tema-aand die skryfwedstrydonderwerpe gefinaliseer vir 2016 se skryfwedstryd en sal dit binnekort op die BSV-webwerf bekendgestel word sodat leerders, studente en volwasse deelnemers rustig reeds in die Desembervakansie (op die strand) kan begin skryf aan hul wenverhale of –gedigte.

Otto Liebenberg – aftrede Augustus 2015

Huldigingsbydrae gelewer deur Corlietha Swart (o.a. namens die bestuur van Die Vriende van NALN)
Ek ken Otto Liebenberg al van 1988 af. Ek praat vandag hier as verteenwoordiger van die bestuur van die herstigte Vriende van NALN (dit is so belangrik, eintlik onontbeerlik vir die koestering van die instansie dat ‘n museum en navorsingsentrum se Vriendevereniging as verteenwoordiger van belanghebbers, intakt is). Maar ek het ook ‘n paar ander hoede vanoggend op. As verteenwoordiger van die Bloemfonteinse Skrywersvereniging wat al ‘n uiters noue vennootskap van in die 40 jaar met NALN gehad het en steeds het – met Otto wat vir jare Ondervoorsitter sekretaris en penningmeester van die BSV-bestuur was, die Boekemarkvennootskap tussen die BSV en NALN en die landwye BSV-skryfwedstryd wat steeds gedeeltelik deur NALN geadministreer word. Ek vertrou dat hierdie BSV-NALN-vennootskap, eintlik meer ‘n vriendskap, sal voortgaan, want dis voordelig vir beide instansies; ook het ek die hoed van Dames Perspektief op – met literêre bustoere en wonderlike programme; ek dra ook die hoed van navorser o.a. oor Von Wiellligh, Langenhoven, maar veral oor NALN, die hoed van akademikus en kultuurmens wat by vele aktiwiteite in die ouditorium betrokke is en wat universiteitstudente hiernatoe gebring het met wonderlike programme wat deur Otto, Leana, Sanette, Erika en andere in hierdie einste ouditorium en museum oor jare aangebied is… Selfs skattejagte met Paaseiers, spookstorie-aande, pragtige musiek, kuns… Kortom – NALN was oor jare balsem vir die siel. Kyk maar vandag om u rond in hierdie historiese ouditorium van NALN waarin ons ons nou bevind. Wat ervaar u op hierdie oomblik hierbinne? Met die aanstap het ek alreeds Afrikaanse kunsliedere en musiek gehoor en pas ook Sotholiedere en Plea for Africa. Kyk om u rond na al die skilderye, foto’s van skrywers, die boeke, die baniere van toneel- en filmwese, u hoor mense in die pragtigste taalrykheid praat, u hoor vanoggend gedigte … Dit laat my aan die gelaagdheid van ‘n ui dink. U weet tog almal hoe ‘n “ui” lyk. Buiten die feit dat ‘n ui jou kan laat huil, herinner hierdie gelaagdheid van kultuur, wat tasbaar is in die ryke omgewing van die ouditorium vanoggend – taal, prosa, poësie, drama, musiek, kultuur, laag op laag op laag, my aan ‘n ui met al sy lagies. Elke millimeter van NALN spel ‘n oorweldigende kulturele rykdom. En in ‘n groot mate is dit aan hierdie begaafde man, Otto Liebenberg se leiding en visie te danke. En sy geloof, want alles wat Otto doen, ook sy onsekerhede, doen hy verankerd in ‘n baie sterk geloof. As daar nie uitkoms is nie, is Otto die een wat glo dat daar ‘n oplossing van Bo deur die nag voorsien sal word. Amper ‘n soort kinderlike geloof – ‘n geloof wat nog altyd dividende afgewerp het. Otto, ek gee jou nooit pluimpies nie, en jy sal dit maar een maal in jou lewe uit my mond moet aanhoor en verduur, en dis vandag met jou aftrede … Otto is een van die begaafdste mense met die skerpste intellek wat ek ken (vir ‘n akademikus wat daagliks by die universiteit omring is deur doktore, professore en gegradueerdes, kortom, “slim mense”, sê dit baie… Otto is een van die mense met die skerpste ontledende skryfstyl, snydend tot op die been/essensie van ‘n saak met die mooiste woordgebruik, soms met ‘n tikkie outydse sjarme wat rondom die hoeke van sommige woorde huiwer, met die kostelikste woordspelings satire en binnepret, wat ek ken. Amper soos Langenhoven! As jy met jou aftrede nie die pen opneem en kreatief begin skryf nie, sal die leserswêreld nooit in jou denke kan deel nie… En dit sal ‘n enorme verlies vir Afrikaans wees – uit ‘n hele NALN-versameling, wat soos ‘n versamelvoëlnes alle Afrikaanse skrywes van skrywers huisves, sal jy, die mossie van Bloemfontein, van my gunstelingleesstof wees …

Jy staan vandag voor ‘n kruispad: jou aftrede – prof. Nienaber het eers op 77 afgetree – ek hoop dat jy met jou kundigheid, wat jy sedert 1976 met jou aanstelling by NALN kon opbou, op 77-jarige ouderdom steeds NALN se gange sal bewandel. Dis nou as owerhede besef dat, as ‘n ou man doodgaan, ‘n biblioteek afbrand. KUNDIGHEID MAG NIE VERLORE GAAN NIE – kundigheid moet ingespan word!! Otto spel KUNDIGHEID sonder gelyke in die Afrikaanse Literêre wêreld in hierdie land!

Wat sê ‘n mens met sy aftrede vir iemand wat vir kort duskant 40 jaar al vir sóvéél ingeploeg het in die akker van die bewaring van Afrikaanse Letterkunde? Ek weet regtig nie. Wat sê ‘n mens op aftrede vir iemand wat elkeen van sy wakker ure ten volle toegewyd was aan die NALN?  Ek weet werklikwaar nie. Wat sê ‘n mens vir iemand op aftrede – iemand wat selfs oor naweke, sommige Sondae, weeksdae  na-ure, soms  tot spooktyd toe met literêre programme, soms vakansiedae ook, in sy kantoor sit en werk het. Ek weet waarlikwaar nie. Sou jy as jy om een of ander duister rede 051-405-4013 oor ‘n naweek skakel, sou jy doodluiters aan die anderkant van die lyn hoor: ” Hallo, Liebenberg hier,” asof dit die normaalste ding denkbaar is om op ‘n Sondagmiddag  in Suid-Afrika antwoord in ‘n kuratorskantoor van ‘n museum te kry. Wat sê ‘n mens vir iemand op aftrede wat, buiten ‘n ou mistrappie van ‘n leer af hier,  ‘n spierrek doer, of ‘n ou galblasie daar op 65 nog springlewendig, fiks en gesond – en … meestal … by sy volle positiewe  is  en soveel ekspertise in die Afrikaanse letterkunde het om te bied – en, BELANGRIK, kundigheid m.b.t. vertrouensbande bou met Afrikaanse skrywers? Want dit is juis hierdie oorredingsvermoë en bou van goeie betrekkinge met skrywers, musici en toneelmense wat die geheime wapen is van ‘n instansie soos NALN. As jy nie vertroue van die gemeenskap in ‘n instansie kan genereer nie, is so ‘n instansie se voortbestaan gedoem, want insameling van erfenisse en nalatenskappe is daarvan afhanklik – en Otto Liebenberg is, soos prof. Nienaber was, ‘n mééster in dié oorredingskuns. Baie mense is van mening dat prof. Nienaber Otto letterlik met die hand grootgemaak het vir hierdie pos. En hierdie pos het Otto se hele lewe geword. Wat sê ‘n mens dus vir so ‘n meesterkundige as hy moet aftree?  Ek weet sweerlikwaar nie. Ek het ‘n angs in my hart as ek dink dat daar dalk baie binnekort ‘n dag gaan kom dat ek vinnig ‘n insamelingswenk kry (en dit kry ek gereeld weens goeie posisionering in die akademie, of by kultuuraktiwiteite, dat ek ojlnaln@sacr.fs.gov.za gaan tik, of Otto se kantoornommer gaan skakel, of ‘n sms gaan stuur en dat daar niemand anderkant gaan wees om te lees, te luister, die letterkundige wenk op te volg, of die e-poswenk sistematies geïndekseerd, genommer en gedateerd te antwoord nie. Ek het hom al selfs ontydig uit ‘n pandjieswinkel gebel en gesê wat ek voor my sien en dan het hy instruksies gegee oor wat ek moet aanskaf en wat ek kan los en waarvan ek net ‘n foto moet neem. So was ons verstandhouding sedert die laat-tagtigerjare in belang vd Afrikaanse letterkunde. En dit is so ‘n toeganklike MÉNS MENS wat aan NALN se stuur móét staan.

Dalk doodgewoon maar net BAIE DANKIE. Baie dankie namens die Afrikaanse Literêre wêreld. Baie dankie namens elke oorsese, maar ook binnelandse letterkundige en akademikus, waarvan sommiges te lui is om oor die drumpel van NALN as navorser te tree en doodgewoon die foon optel en dit, wat hul nodig het, telefonies van NALN aanvra, of bloot ‘n studente-assistent stuur om dit te kom haal. Baie dankie namens die lewende, maar veral die DOOIE skrywers, toneelmense en musiekmense van wie se erflatings jy, Otto Liebenberg, kuratorskap met soveel verantwoordelikheidsin en deernis aanvaar het oor soveel jare heen. Baie dankie namens die Vriende van NALN, wat ek dan ook vandag hier verteenwoordig, maar ook Baie Dankie namens elke NALN-personeellid, elke departementele verteenwoordiger, namens Abel (saam met wie jy al so ‘n lang en goeie pad stap), baie dankie namens die Bloemfonteinse Skrywersvereniging wat ek ook verteenwoordig, namens Dames Perspektief, namens die Kultuurraad, namens leeskringe, namens skoolkinders en onderwysers, namens elke potensiële skrywer wat al met soveel drome in hul oë die drumpel van NALN betreë het. ‘n Akademikus het op ‘n dag ‘n satiriese gedig aanmekaar geslaan – en Otto het so twee weke gelede daarna verwys tydens die familie-afskeid – dat hy darem in een gedig in die Afrikaanse letterkunde ingeskryf is – die gedig waar daar na prof. Nienaber as bewaarder van die Afrikaanse letterkundige poorte van NALN verwys is en na Otto, wat na prof. Nienaber se aftrede oorgeneem het, as “die tuinkabouter” wat die NALN-gange bewandel. Ek wil vandag daarop repliek lewer. Otto Liebenberg, kurator van NALN, het as sg. “tuinkabouter” ernstiger en met meer sukses en vrug op die taal– en veral letterkundige akker gesaai, ook wat bewaring daarvan betref, as vele dowwe saadjies wat al onsuksesvol deur vele hogere geeste geplant is. Otto Liebenberg en sy span (wat wondere verrig ten spyte van ongelukkige besnoeiings in mannekrag – in NALN se geval meestal vrouekrag – het dié nagelate letterkundige saadjies, wat op vrugbare grond op die letterkundige – en taleakker geval het, gekoester dat die Afrikaanse letterkunde in NALN vol in die blom staan. NALN as instansie is vrugbare grond. Daarvan getuig die insamelings van die enorme hoeveelheid versamelings van Afrikaanse literêre reuse van net die afgelope twee-drie jaar, waartoe ek insae het vanweë my navorsing oor NALN. Die materiaal is híér – dis nie verlore nie – nou moet daar net van provinsiale kant genoegsame fondse bewillig word om hierdie versamelings te ontsluit. Soos Deon Meyer se versameling wat onlangs met NALN se beperkte mannekrag ontsluit is. Dis die uitdagings wat voorlê vir hierdie onvervangbare instansie in die Afrikaanse Literêre wêreld.

Ter Afsluiting:

Otto, ek wéét NALN is jou héle lewe. Ek dink ek besef hoe aftrede vir jou moet voel – asof jou hele hart (sonder narkose) uitgeruk word… Namens die vriende van NALN (wat ek primêr vandag hier verteenwoordig); maar ook namens myself vir die saamwerk, saam redeneer o.a. oor NALN- en skrywerskwessies, maar ook oor elke keer wat my toonnaels omgekrul het van frustrasie as jy my uit my lugkastele terugroep aarde toe met “… ek wil nie nou dat ons daaroor filosofeer of bespiegel nie … die tyd sal leer…” Kortom: Otto, BAIE DANKIE vir ‘n vriendskap van 27 jaar …

Baie dankie vir die geleentheid!

Slypskool 2015 saam met Deon Meyer

bsv_deonmeyer650Op 22 Augustus 2015 het die Bloemfonteinse Skrywersvereniging hul jaarlikse nasionale BSV- Slypskool in Bloemfontein aangebied. Deon Meyer was vanjaar die Slypskoolaanbieder en die slypskoolgangers het die ervaring om meer oor die skryfproses te leer by so ‘n groot internasionaal-gerekende en bekroonde skrywer wat steeds so nederig is, uiters positief ervaar. Hier is die BSV-bestuur saam met hom. Voor: Karen van Vuuren, Ronelle Meyer en Douwlina du Plessis (Ondervoorsitter). Agter: Lelani Fourie (Sekretaresse/tesourier), Joe Mynhardt, Deon Meyer (Slypskoolaanbieder/skrywer) en Corlietha Swart (Voorsitter: BSV). Afriforum het die slypskoolaanbieder geborg.

Die prysuitdeling van wenners van die nasionale BSV-skryfwedstryd, wat vanjaar kort onder 1000 inskrywings gegenereer het en deur die Fakulteit Geesteswetenskappe van die Universiteit van die Vrystaat geborg is het ook tydens die geleentheid plaasgevind, waartydens die bundel met die weninskrywings, Inkvars 2015 (geborg deur die Stichting tot Bevordering van Culturele Betrekkingen, Nederland-Zuid-Afrika), ook bekendgestel is. Die bundel spog met ‘n voorbladontwerp van skrywer en kunstenaar, Fanie Viljoen. Tydens die geleentheid het Protea Boekehuis ook boeke te koop aangebied.

Deon Meyer se skrywersversameling word in die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (NALN) in President Brandstraat, Bloemfontein, gehuisves en die museum het as dekadeslange vennoot van die BSV ‘n indrukwekkende glaskasuitstalling met baniere tydens die BSV-slypskool ten toon gestel. Die twee skrywende sussies, Ciska en Lynthea Julius, was vanjaar die beurshouers van die BSV.

bsv_deonmeyer1

Die wenners van hierdie jaar se BSV-skryfkompetisie. Voor: Anri Scheepers, verteenwoordiger van die Universiteit van die Vrystaat se Fakulteit Geesteswetenskappe wat die kompetisie borg, Gilbert Gibson, een van die beoordelaars, Deon Meyer, bekroonde skrywer en gasspreker, en Corlietha Swart, BSV-voorsitter en dosent aan die UV. Middel: Hanté du Toit (tweede plek in die ope afdeling C), Irene Saunders (senior afdeling: eervolle vermelding), Thandolwethu Gulwa (senior afdeling: wenner van die nie-moedertaalskrywers), Lisa Deysel (poësie: wenner) en Sidney Gilroy (eervolle vermelding). Agter: Ilse Smalberger (tweede plek in die ope afdeling), Leunis van Rooyen (eerste, tweede en eervolle vermelding in prosa en poësie) en Jemima Meyer (skolepoësie: wenner). Foto: Mlungisi Louw

bsv_deonmeyer2

Die twee BSV-beurshouers vir 2015 by die jaarlikse slypskool vir ontluikende skrywers. Voor van links: Lynthia  en Sisca Julius. Agter van links: Anri Scheepers(UV), Deon Meyer ( slypskoolaanbieder en skrywer) en Corlietha Swart (BSV-voorsitter en UV-dosent). Foto: Mlungisi Louw

Gelukwensing

Die BSV wens mnr. Otto Liebenberg, kurator van NALN, oud-BSV-ondervoorsitter, sekretaris/penningmeester en dekadeslange vennoot van die BSV, geluk met sy 65ste verjaarsdag (aftree-ouderdom), maar ons vertrou dat hy steeds die gange van NALN sal bewandel, want hy is sinoniem met NALN. Ook wens ons hom alle voorspoed en blitsige herstel toe met die operasie wat hy vandag ondergaan en bedank hom en die NALN-personeel vir die reëlings met die Deon Meyer-uitstalling tydens Saterdag se Slypskool.
Van Corlietha Swart (BSV-voorsitter, namens die BSV- bestuur en -lede).

Deon Meyer vanjaar die Bloemfonteinse Skrywersvereniging se jaarlikse BSV-slypskoolaanbieder!

Deon Meyer vanjaar die Bloemfonteinse Skrywersvereniging se jaarlikse BSV-slypskoolaanbieder!

Die Bloemfonteinse Skrywersvereniging bied vanjaar op Saterdag, 22 Augustus 2015 om 8:00 – 14h00 die jaarlikse nasionale BSV Slypskool vir ontluikende skrywers aan in die Noorderbloem-Aftree-oordsaal in Metzstraat, Bayswater, Bloemfontein onder leiding van die gewilde spanningsromanskrywer, draaiboekskrywer en rolprentvervaardiger, Deon Meyer! Afriforum borg die slypskoolaanbieder. Hierdie bekroonde skrywer se internasionale statuur is duidelik uit die amper 30 tale waarin sy boeke reeds vertaal is. Die koste vir die slypskool, middagete, skryfbehoeftes en verversings en drinkgoed ingesluit, is R300 vir die publiek en ‘n spesiale goedkoper tarief vir BSV-lede, ook diegene wat as lede op slypskooldag aansluit. Volgens Corlietha Swart, voorsitter van die Bloemfonteinse Skrywersvereniging, kan slegs 100 slypskoolgangers geakkommodeer word (dis alreeds 20 meer as gewoonlik) en is daar letterlik, nog voor daar behoorlik reklame gemaak is, net ‘n paar sitplekke oor. Al die wenners van die BSV se landswye skryfwedstryd en twee belowende BSV-beurshouers gaan ook die slypskool gratis bywoon. Die prysoorhandiging van die wenners van die landwye BSV Skryfwedstryd, Skrywers 2015, geborg deur die Fakulteit Geesteswetenskappe van die UV, vind tydens dié geleentheid plaas. Uittreksels uit die weninskrywings word dan ook voorgelees en die publikasie, Inkvars 2015, met die weninskrywings en beoordelaarsverslae, word tydens dié geleentheid bekendgestel. Protea-Boeke sal ook tydens die slypskool boeke van die aanbieder en oor kreatiewe skryfwerk verkoop. Die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (NALN) bring ook spesiaal ‘n uitstalling van Deon Meyer, wie se versameling in dié museum gehuisves word, na die geleentheid. Om die laaste beskikbare slypskoolplekke op te raap, kontak ons asb. so spoedig moontlik by 0733883377, of stuur ‘n e-pos na bloemsv@gmail.com Dis altyd ‘n voorreg om ‘n meesterskrywer oor die fynere kunsies van skryf te hoor praat… Sien u daar!

Wenners van Nasionale Skryfwedstryd van Die Bloemfonteinse Skrywersvereniging, Skrywers 2015 is bekend!

Die Bloemfonteinse Skrywersvereniging (BSV) se jaarlikse nasionale skryfwedstryd, Skrywers 2015, vanjaar weer geborg deur die Fakulteit Geesteswetenskappe van die Universiteit van die Vrystaat en gedeeltelik geadministreer deur die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (Naln), het vanjaar die derde meeste inskrywings ooit (kort onder ‘n duisend) uit alle provinsies van Suid-Afrika en van oorsee gelok, wat dui op die nasionale en selfs internasionale profiel van die skryfwedstryd. Volgens Corlietha Swart, voorsitter van die Bloemfonteinse Skrywersvereniging (BSV), is dit bemoedigend om te ervaar hoe die getal deelnemers aan hierdie tradisieryke Afrikaanse skryfwedstryd, wat al sedert 1979 jaarliks gereël word, bly styg – veral die skole- en studentegetalle. Dit is duidelik dat hierdie skryfwedstryd ’n baie belangrike bydrae lewer om ’n belangstelling in kreatiewe skryfkuns in Afrikaans onder oud en jonk te bevorder. Die BSV kan met trots terugkyk na ’n hele lys gerekende en bekroonde skrywers wie se sluimerende skryftalent aanvanklik deur die BSV-skryfwedstryd uitgewys en daarna met ’n slypskool ontwikkel is.

 

Altesaam R15 000 se pryse is vanjaar deur die Fakulteit Geesteswetenskappe van die UV uitgeloof en vyf BSV-wisseltrofeë vir skole was op die spel. Hoërskool D.F. Malan het vanjaar vier wisseltrofeë, asook die prys vir die skool met die meeste inskrywings, ingepalm – ’n jarelange rekord waarop hul trots is en wat moeilik deur ander skole geëwenaar gaan word met Lara de Bruijn, gr. 12 van Hoërskool D.F. Malan, as die algehele skole-prosawenner. Hoërskool Jim Fouché, Bloemfontein het, soos verlede jaar, die Poësie-skoletrofee ingepalm met ’n eerste en tweede plek vir Jemima Meyer (gr. 12) in poësie. Die aanmoedigingsprys vir Niemoedertaalsprekers is verower deur die Xhosasprekende Thandolwethu Gulwa van Oranje Meisieskool, Bloemfontein (gr. 12) met haar mooi suiwer Afrikaanse taalgebruik. ’n Ongewone prestasie is dat die veelsydige mnr. Leunis van Rooyen van Brixton in beide Prosa (vir reeds-gepubliseerdes), sowel as in Poësie in die Ope-afdeling pryse verower het.

Al die bekroonde inskrywings en ook die beoordelaarsverslae sal in Inkvars 2015, wat spog met ‘n voorbladontwerp van Fanie Viljoen (kunstenaar en skrywer van Bloemfontein), gebundel word en op 22 Augustus 2015 bekendgestel word wanneer die pryse tydens die BSV se jaarlikse Slypskool vir Ontluikende Skrywers, gedeeltelik geborg deur Afriforum, by Noorderbloem in Bloemfontein oorhandig word. Benewens die prysgeld en trofeë, kan die skryfwedstrydwenners ’n daglange slypskool onder leiding van die veelbekroonde en –vertaalde skrywer, Deon Meyer as deel van hul prys gratis bywoon. Beskikbare plekke vir die publiek is alreeds besig om vinnig minder te word. Belangstellendes wat die slypskool (ete en verversings ingesluit) teen R300 wil bywoon (BSV-lede betaal R160, ook as hul op slypskooldag as lid aansluit), kan gerus vir Lelani Fourie (BSV-sekretaresse) by bloemsv@gmail.com of sel. 0733883377 kontak. Inkvars 2015 kan ook hier bestel word teen R90 per eksemplaar.

 

Wenners van die BSV se “Skrywers 2015” is:

 

SKOLE-AFDELING (A):

JUNIOR AFDELING (gr. 8 en 9):

1ste (R1200) en trofee: Suné van Dyk, gr. 9, Hoërskool D.F. Malan, Bellville.

2de (R700):                  Jana Fauré, gr. 9, Hoërskool D.F. Malan, Bellville.

3de (R400):                  Liza Hugo, gr. 9, Hoërskool D.F. Malan, Bellville.

Eervol vermeld:            Lamé van Zyl, gr. 9, Hoërskool D.F. Malan, Bellville.

 

SENIOR AFDELING (gr. 10 – 12):

1ste (R1 400) en trofee: Lara de Bruijn, gr. 12, Hoërskool D.F. Malan, Bellville.

2de (R800):                   Christi Barkema, gr. 10, Hoërskool D.F. Malan, Bellville.

3de (R500):                    Alex Galhardo, gr. 11, Hoërskool D.F. Malan, Bellville.

Eervol vermeld:            Irene Saunders, gr. 10, Hoërskool Outeniqua, George.

 

AANMOEDIGINGSPRYS (Niemoedertaalsprekers):

Slypskoolbywoning en R300: Thandolwethu Gulwa, (Moedertaal: Xhosa), Gr. 12, Oranje Meisieskool, Bloemfontein.

 

ALGEHELE SKOLE-PROSAWENNER: Lara de Bruijn, gr. 12, Hoërskool D.F. Malan, Bellville.

 

OPE AFDELING DS (Poësie Skole):

1ste (R1 400) en trofee: Jemima Meyer van Hoërskool Jim Fouché, Bloemfontein.

2de (R700):    Jemima Meyer van Hoërskool Jim Fouché, Bloemfontein.

 

OPE AFDELING B (Nog nie voorheen gepubliseer teen vergoeding nie):

1ste (R1400) en trofee: Mev. Edna Taljaard, Ekklesia.

2 de (R800):                 Mev. Ilse Smalberger, Kimberley.

Eervol vermeld:            Mnr. Sidney Gilroy, Meyerton.

 

OPE AFDELING C (Voorheen gepubliseer teen vergoeding):

1ste (R1 400) en trofee: Mnr. Leunis van Rooyen, Brixton.

2de (R800):                 Mev. Hanté du Toit, Bainsvlei, Bloemfontein.

Eervol vermeld:            Mnr. Leunis van Rooyen, Brixton.

 

OPE AFDELING D (Poësie):

1ste (R1 400) en trofee: Mev. Lisa Deysel, Centurion.

2de (R800):      Mnr. Leunis van Rooyen, Brixton.

Eervol vermeld – 2 gedigte:  Mnr. Leunis van Rooyen, Brixton.

 

TROFEË:

HAUM-Literêr-trofee vir skool van wenner in Junior Afdeling: Hoërskool D.F. Malan, Bellville.

Olivier-wisseltrofee vir skool van wenner in Senior Afdeling: Hoërskool D.F. Malan, Bellville.

Gerhard Beukes-wisseltrofee vir skool van algehele skolewenner: Hoërskool D.F. Malan, Bellville.

Vrystaat-wisseltrofee vir skool met meeste inskrywings (plus R1 000): Hoërskool D.F. Malan, Bellville.

Poësie Skoletrofee vir skool van wenner in poësie: Hoërskool Jim Fouché, Bloemfontein.

Wisseltrofeë vir die drie Ope-afdelings word ook aan individuele eerstepryswenners toegeken.